Daftar nama Laki-laki yang baik dalam Islam

Menurut sebuah hadis Rasulullah SAW bahawa nama yang baik diberikan kepada anak-anak kaum muslimin ialah nama para nabi, dan yang afdal dan disukai Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman; sedangkan nama yang paling tepatnya ialah Harith dan Hammam, dan yang paling buruk ialah Harb (perang) dan Murrah (pahit).
Menurut sebuah hadis Rasulullah SAW bahawa nama yang baik diberikan kepada anak-anak kaum muslimin ialah nama para nabi, dan yang afdal dan disukai Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman; sedangkan nama yang paling tepatnya ialah Harith dan Hammam, dan yang paling buruk ialah Harb (perang) dan Murrah (pahit).


Nama anak lelaki dan perempuan
Baca : Nama untuk anak perempuan dalam Islam

AWALAN A

Abhar  =  yang bergemerlapan - 
Ahlam  =  impian - kemaafan
Ahnaf  =  yang lurus - 
Aiman  =  yang bertuah - yang kanan
Aiman  =  yang bertuah - keberkatan
Aisar  =  enang - yang mudah
Ajmal  =  yang lebih cantik - 
Ajwad  =  yang lebih pemurah - 
Akalil  =  mahkota - 
Akid  =  yang kuat - teguh
Akmal  =  yang lebih sempurna - lelaki
Akram  =  yang mulia - pemurah
Aqhari  =  yang lebih berkuasa - 
Aqrabin  =  Saudara mara yang rapat. - 
Aqwa  =  yang perkasa - yang kuat
Alaa'  =  Ni'mat-ni'mat - 
Alif  =  Yang mesra - 
Alma'  =  yang bersinar - 
Alwan  =  warna-warni - 
Amad  =  masa - matlamat
Amadi  =  masaku - matlamatku
Amal  =  cita-cita - harapan
Amaluddin  =  cita-cita agama - 
Amali  =  cita-citaku - harapanku
Aman  =  sentosa - keamanan
Amar  =  perintah - suruhan
Amin  =  yang amanah - 
Aminuddin  =  pengamanah agama - 
Amir  =  putra - ketua
Amjad  =  kemulian - keagongan
Amnan  =  ketenangan - 
Amni  =  keamanan - 
Amsyar  =  yang cergas - 
Amzar  =  yang utama - yang mulia
Anas  =  kemesraan - 
Anat  =  lemah lembut - 
Anaqi  =  keindahanku yang menawan hati - 
Andhar  =  yang berseri - 
Ani  =  yang sabar - yang bersopan
Aniq  =  yang kacak lagi menawan hati - 
Anis  =  yang mesra - teman setia
Ansar  =  penolong - penyokong
Ansari  =  nisbah kepada ansar - 
Anwar  =  yang bercahaya - 
Anwari  =  cahayaku - 
Arami  =  tandaku - 
Arham  =  yang mesra - yang belas kasihan
Arib  =  yang mahir - 
Arina  =  kecergasan - 
Arqam  =  nama sahabat nabi - 
Arum  =  asal keturunan - 
Arumi  =  asal keturunanku - 
Arsyad  =  yang sangat cerdik - 
As'ad  =  yang amat bahagia - 
Asil  =  yang mulia - baik
Aslah  =  yang lebih baik - yang lebih sesuai
Aslam  =  yang paling selamat - 
Asma'I  =  hati yang suci - 
Asma'an  =  hati yang suci dan pendapat yang teguh - 
Asmar  =  yang hitam manis - 
Asna  =  yang tinggi - yang bersinar
Asnawi  =  yang berseri - yang gemilang
Asy'ari  =  yang elok - yang berambut lebat dan panjang
Asyraf  =  yang mulia - 
Athari  =  yang bersih - 
Athir  =  yang mulia - yang utama
Awad  =  yang paling disayangi - 
Aufa  =  yang setia - 
Awwab  =  yang banyak bertaubat - 
Auji  =  ketinggianku - kemuliaanku
Aghlab  =  yang menang - 
Afdhal  =  yang lebih utama - 
Afnan  =  kesenian - 
Ahlami  =  impianku - kesabaranku
Afandi  =  gelaran bagi orang berpangkat - 
Abadi  =  yang kekal - 
A'alam  =  Panji-panj - 
Ahmad  =  yang terpuji - 
Abu Samah  =  pemaaf - yang bertoleransi
Afham  =  yang lebih faham - 
Adham  =  yang hitam - cantik
Abu bakar  =  sahabat nabi - 
Auni  =  kelembutanku - ketenanganku
Ayadi  =  nikmat-nikmat - 
Aus  =  pemberian - serigala
Aya  =  cahaya matahari - 
Ayyub  =  nama nabi - 
Azfar  =  yang berjaya - yang menang
Azhar  =  yang berseri - yang gemilang
Azhari  =  yang berseri - yang gemilang
Aziz  =  yang mulia - yang kuat
Azizan  =  yang mulia - yang kuat
Azizi  =  kesayangku - kekasihku
Azri  =  kekuatanku - penyokongku
Abid  =  yang bermukim - yang menetap
Abu Bakar  =  gelaran sahabat nabi yang bersegera - 
Adabi  =  kesopananku - kesesteraan
Abqari  =  yang bijaksana - yang kuat
Abud  =  yang kuat beribadat - 
Adi  =  askar perwira - yang kuat berlari
Adil  =  yang adil - 
Adli  =  keadilanku - kelurusanku
Adnan  =  nama datuk nabi yang ke-20 - yang bermukim
Affan  =  pendaki - 
Afi  =  pemaaf - 
Afif  =  yang bermaruah - yang menjaga kehormatannya
Akif  =  yang menumpukan jiwa raganya padasesuatu - 
Alaa'  =  ketinggian - kemuliaan
Alauddin  =  ketinggian agama - 
Ali  =  yang mulia - yang tinggi kedududkannya
Aliaudin  =  ketinggian agama - 
Amir  =  yang memakmurkan - yang mendiami
Ammar  =  yang memakmurkan - yang kuat iman
Amran  =  yang memakmurkan - 
Amrun  =  kemakmuran - 
Arafat  =  yang terkenal - kenalan
Arif  =  yang bijak - yang mengetahui
Ariffin  =  yang bijak - yang mengetahui
Asim  =  yang memelihara/mengawal - 
Asjad  =  emas - permata
Asri  =  masaku - kemajuankuyang mengikutperedaran masa
Asyur  =  hari yang kesepuluh dari bulan Muharram - 
Ataa'  =  pemberian - 
Ataullah  =  kurnian Allah - 
Atik  =  yang pemurah - yang beraniyang bersih
Atiyah  =  pemberian - 
Atiq  =  yang indah - yang mulia
Atif  =  penyayang - 
Atuf  =  yang sangat penyayang - 
Auf  =  yang berusaha - yang kuatusaha
'Abbas  =  nama sahabat nabi - 
'Abid  =  yang beribadat - 
Afiq  =  yang amat pemurah - 
'Abidin  =  yang beribadat - 
'Abqari  =  yang bijaksana - yang kuat
'Abud  =  yang kuat beribadat - 
'Adi  =  askar perwira - yang kuat berlari
'Adil  =  yang adil - 
Abbas  =  Nama sahabat Nabi - berani
'Abid  =  Yang beribadat. - 
'Abidin  =  Yang beribadat. - 
'Abqari  =  Yng bijaksana - yang kuat
'Abud  =  Yang kuat beribadat. - 
'Adi  =  Askar perwira - yang kuat berlari.
'Adil  =  Yang adil. - 
'Adli  =  Keadilanku - kelurusanku.
'Adnan  =  Nama datuk nabi yang ke-20 - yang bermukim.
'Affan  =  pendaki - 
'Afi  =  Pemaaf. - 
'Afif  =  Yang bermaruah - yang menjaga kehormatannya.
'Akif  =  Yang menumpukan jiwa raganya pada sesuatu. - 
'Alaa'  =  Ketinggian - kemuliaan.
'Alauddin  =  Ketingian agama. - 
'Ali  =  Yang mulia - yang tinggi kedudukan.
'Aliuddin  =  Ketinggian agama. - 
'Amir  =  Yang memakmurkan - yang mendiami.
'Ammar  =  Yang memkmurkan - yang kuat iman.
'Amran  =  Yang memakmurkan. - 
'Amrun  =  Kemakmuran. - 
'Arafat  =  Yang terkenal - kenalan
'Arif  =  Yang bijak - yang mengetahui.
'Arifin  =  Yang bijak - yang mengetahui.
'Asim  =  Yng memelihara/mengawal emas permata. - 
'Asjad  =  Emas permata. - 
'Asri  =  Masaku - kemajuanku
'Asyur  =  Hari kesepuluh dari bulan Mujarram. - 
'Ataa'  =  Pemberian. - 
'Ataullah  =  Kurniaan Allah. - 
'Atik  =  Yang pemurah - yang berani
'Atiyah  =  Pemberian. - 
'Atiq  =  Yang mulia - yang mulia.
'Atif  =  Penyayang. - 
'Atuf  =  Yang sangat penyayang. - 
'Auf  =  Yang berusaha - yang kuat
'Awad  =  Gantian; pemberian. - 
'Azyan  =  Perhiasan - 
 Abidah  =  Ahli ibadat - 
'Abir  =  Keharuman - 
'Adilah  =  Yang adil - yang saksama
'Adidah  =  Yang padan - yang setanding
'Afaf  =  Maruah - kesucian diri
'Afiah  =  Kesejahteraan - 
'Afifah  =  Yang bermaruah - terpelihara kehormatan dirinya
'Ainaa'  =  yang cantik matanya - 
'Aisyah  =  yang hidup bahagia - 
'Alyaa'  =  Ketinggian - 
'Aliah  =  yang tinggi - 
'Amirah  =  ketua - Yang aman bahagia
'Ammarah  =  Yang memakmurkan - yang kuat iman
'Aqilah  =  Yang bijak - yang mulia
'Aqidah  =  Kepercayaan - keimanan
'Arifah  =  yang mengetahui - 
'Asimah  =  yang memelihara - 
'Atikah  =  yang pemurah - yang berani
'Atiqah  =  yang mulia - pilihan
'Atifah  =  yang bersempati - penyayang
Ahmas  =  yang bersemangat - yang berani
'Atiyah  =  pemberian - 
'Atuf  =  penyayang - 
'Arbanah  =  Yang fasih - 
'Awatif  =  perasaan - kesayangan
'Aziemah  =  Yang mulia - pembesar
'Aziemah  =  Azam - kewajipan
'Azimah  =  Yang berazam - 
'Azizah  =  Yang mulia - yang dikasihi
'Azmah  =  kebenaran - hak kewajipan

AWALAN B

Badil  =  Pengganti - 
Badiu'zzaman  =  Keindahan masa - 
Badran  =  bulan purnama - 
Badrun  =  Bulan purnama - 
Badri  =  Purnamaku - 
Badruddin  =  Bulan purnama agama - 
Badruzzaman  =  Bulan purnama semasa - 
Bahar  =  Keindahan - sejenis tumbuhan yg wangi
Bahauddin  =  Sinaran Agama - 
Bahij  =  Yang indah menawan - 
Bahir  =  Yang berseri-seri - 
Bahiuddin  =  kegemilangan agama - 
Bahjan  =  Yang cemerlang - yang riang gembira
Bahjat  =  Kegemilangan - keindahan
Bahrani  =  Kegemilanganku - 
Bahri  =  Kegemilanganku - kelebihanku
Bahruddin  =  Kegemilangan agama. - 
Bahzi  =  Pertahananku - pembelaku.
Baghawi  =  Nisbah - 
Baidhawi  =  Nisbah - putih
Baihaqi  =  Nisbah. - 
Bakri  =  Kesegeraanku - kemudaanku.
Bakhit  =  Yang bertuah. - 
Baligh  =  Yang fasih - yang petah.
Ballan  =  Rezeki - kebajikan.
Banim  =  Yang gigih dan bijak. - 
Bariq  =  Sinaran - yang bergemerlapan.
Barra'  =  Yang bersih - yang baik
Barzah  =  Penjelmaan - nama sahabat.
Barzun  =  Yang utama - yang berani.
Basil  =  Yang berani - 
Basir  =  Yang melihat - yang bijak.
Bari'  =  Yang tinggi dari segi ilmu dan kecantikan. - 
Barudi  =  Nisbah - serbuk peluru.
Basri  =  Penglihatanku - 
Basti  =  Kelapanganku - kemurahan hatiku
Bassami  =  Yang senyum - nisbah.
Basysyar  =  Pembawa berita gembira. - 
Basyir  =  Penyampai berita gembira. - 
Baunan  =  Keistimewaan. - 
Bauni  =  Keistimewaanku - kelebihanku.
Bazil  =  Yang bijak - yang pakar.
Bazli  =  Kebijaksanaanku - kepakaranku.
Bazilin  =  Yang memberi sumbangan - yang membelanja.
Bilal  =  Air - kelembapan
Bisyrun  =  Berita gembira. - 
Bisyarah  =  Berita gembira. - 
Benyamin  =  Nama saudara Nabi Yusuf. - 
Bukhari  =  Nisbah. - 
Bulqini  =  Nisbah. - 
Buraidah  =  Nama sahabat - kesejukan
Burhan  =  Hujjah - bukti.
Burhani  =  Hujjahku - buktiku.
Burhanuddin.  =  Hujjah agama. - 
Busairi  =  Nisbah. - 
Abu samah  =  pemaaf - 
Busrain  =  Kemekaran dan kesegaran. - 
Bustani  =  Tamanku - nisbah.
Bajil  =  Yang riang gembira. - 
Bajil  =  Yang dihormati dan disanjungi. - 
Badawi  =  Nisbah. - 
Baghawi  =  Nisbah. - 
Bistami  =  Nisbah. - 

AWALAN D

Dahlan  =  Nisbah. - 
Dailami  =  Nisbah - askarku.
Damanhuri - - Nisbah - 
Danial  =  Nama nabi - 
Dasuki  =  Nisbah - keindahanku
Daud  =  Nama Nabi. - 
Daiyan  =  Hakim - pengira
Durrani  =  Mutiaraku. - 
Durri  =  Permata - mutiaraku.
Dalil  =  Pemandu - penunjuk
Di'amah  =  Tiang - penyokong.
Dinie  =  Agamaku - 
Diniy  =  Berkenaan agama - 
Du'mi  =  sokonganku - yang kukuh
Dhiya'  =  Sinaran - 
Dhiyauddin  =  Sinaran agama - 
Dhiyaulhaq  =  Sinaran kebenaran - 
Dhiyaurrahman  =  Sinaran (Allah) yang Pengasih - 
Dhiyaul Islam  =  Sinaran Islam - 
Dhabit  =  Yang kuat ingatan - 
Dhamiri  =  Hati kecilku - 
Dhabti  =  Ingatanku - hafalanku

AWALAN F

Fadhil  =  Yang mulia - 
Fadhli  =  Kelebihanku - ihsanku
Fadhuli  =  Yang banyak berbuat ihsan - 
Fadhlullah  =  Kelebihan Allah - 
Fahad  =  Harimau Bintang - 
Fahim  =  Yang faham - 
Fahmi  =  Kefahamanku - 
Faid  =  Yang tetap - yang berhasil
Faidhi  =  Kurniaanku - 
Fayyadh  =  Pemurah - dermawan
Fayyah  =  Pemurah - dermawan
Faiq  =  Yang tertinggi - yang utama
Faiz  =  Yang berjaya - 
Faisal  =  Penyelesaian - pemutus kata
Fakhri  =  Kemegahanku - 
Fakhruddin  =  Kebanggaan agama - 
Fakhrullah  =  Kemegahan Allah - 
Fakhrul Islam  =  Kemegahan Islam - 
Faqih  =  Yang alim - yang amat faham
Farahi  =  Kegiranganku - 
Farhan  =  Yang girang gembira - 
Farhat  =  Kegirangan - 
Farid  =  Yang tunggal - permata istimewa
Fariduddin  =  Permata - keistimewaan agama
Faris  =  Yang alim - ahli firasat
Faruq  =  Pemisah - pembeza antara benar dan salah
Fathi  =  Pembukaanku - 
Fathuddin  =  Pembukaan - kejayaan agama
Fathul Islam  =  Pembukaan - kejayaan Islam
Fathullah  =  Pembukaan - kemenangan Allah
Fathurrahman  =  Pembukaan - kemenangan Allah yang maha pengasih
Fawwaz  =  Yang berjaya - 
Fauzi  =  Kejayaanku - 
Fida'iy  =  Yang bekorban kerana perjuangan - 
Fikri  =  Fikiranku - 
Firdaus  =  Nama Syurga - 
Fitri  =  Semulajadiku - 
Fuad  =  Hati/ jiwa - 
Fudhail  =  Kelebihan - kemuliaan

AWALAN G

Ghali  =  Yang mahal - 
Ghalib  =  Yang menang - 
Ghallab  =  Yang selalu menang - 
Ghanim  =  Yang becakap perkara baik - yang mencapai kejayaan
Ghanimi  =  kejayaanku - 
Ghassan  =  Kecantikan dan kelembutan remaja - 
Ghassani  =  Yang cantik dan muda - 
Ghaus  =  Pertolongan - 
Ghausi  =  Pertolonganku - pembelaanku
Ghazali  =  Nisbah - pelandukku
Ghazlan  =  Tenunan - 
Ghazi  =  Pejuang - 
Ghailan  =  Nama sahabat - air yang mengalir dimuka bumi
Ghulwani  =  Keremajaaan dan kecergasan - 
Ghurran  =  Yang mulia - yang berseri
Ghurar  =  Kegemilangan - keserian

AWALAN H

Habib  =  Kekasih - 
Habri  =  Kegembiraanku - nikmatku
Hadi  =  Yang memimpin - yang tenang
Hadhri  =  Yang maju - yang bertamadun
Hafiy  =  Yang memuliakan - 
Hafiz  =  Penjaga - pemelihara
Hafizuddin  =  Pemelihara agama - 
Hakam  =  Pengadil - yang menghukum
Hakim  =  Yang bijaksana - 
Hajjaj  =  Pelawat - penziarah
Hamadah  =  Kepujian] - 
Hamdan  =  Kepujiaan - 
Hamdani  =  Kepujianku - 
Hamdi  =  Pujianku - 
Hammad  =  Yang banyak memuji - 
Hamid  =  Yang memuji - 
Hamud  =  Yang banyak memuji - 
Hami  =  Yang melindungi - yang mempertahankan
Hamiduddin  =  Pemuji agama - 
Hamim  =  Teman karib - 
Hamimi  =  Teman karibku - 
Hamiz  =  Yang cerdik - kuat tampan
Hamizan  =  Yang cerdik - kuat tampan
Hamzah  =  Kebijaksanaan - 
Hamzi  =  Ketegasanku - 
Hanafi  =  Kelurusanku - mazhab hanafi
Hanani  =  Kasih sayangku - 
Hani  =  Yang seronok - tenang mudah
Hannan  =  Yang penyayang - yang lembut hati
Hanif  =  Yang lurus yang berpegang kepada ajaran Islam - 
Hanin  =  Kerinduan - 
Hanini  =  Kerinduanku - 
Hanis  =  Yang warak - yang bertaqwa
Hanun  =  Yang penyayang - yang lembut hati
Haidhar  =  Yang berani - singa.
Haikal  =  Kesuburan - pokok yang besar dan subur.
Haiwah  =  Kehidupan. - 
Hariri  =  Sutraku - nisbah.
Haris  =  Pengawal - pemelihara.
Harith  =  Yang kuat - yang berusaha.
Harithah  =  Yang faham - pengkaji.
Hariz  =  Pemelihara - penyimpan
Harun  =  Nama Nabi. - 
Hasan  =  Yang indah - yang baik
Hasanain  =  Dua kebaikan. - 
Hasbi  =  Yang mencukupi - memadai bagiku.
Hasbullah  =  Jaminan Allah - Pencukupan dari Allah.
Hasib  =  Yang berketurunan mulia. - 
Hasif  =  Yang bijak / pintar - yang baik budibicara.
Adam  =  ikutan - 
Hasnun  =  Yang baik. - 
Hassan  =  Yang cantik - yang baik.
Hasuna  =  Yang cantik - yang baik.
Hasyiem  =  Yang bermaruah - pemalu.
Hasyim  =  Pemurah - yang suka menjamu orang.
Hatadi  =  Keaslianku - keturunanku.
Hatim  =  Pemutus - penentu.
Hayyan  =  Yang hidup. - 
Haziq  =  Yang cerdik / pandai. - 
Hazlami  =  Ketangkasanku - kecepatanku.
Hazim  =  Yang tegas - yang cermat
Hazman  =  Yang tegas - yang cermat
Hazmi  =  Ketegasanku - cermatku
Hazwan  =  Pemberian - kepatuhan
Hibatullah  =  Pemberian Allah - 
Hibban  =  Yang dikasihi - Pengasih
Hibri  =  Keindahanku - kecantikanku
Hidayatullah  =  Pertunjuk Allah - 
Hilal  =  Bulan sabit - 
Hidayat  =  Pertunjuk - 
Hilali  =  Bulan sabitku - 
Hijan  =  Yang mulia - yang berketurunan mulia
Hijazi  =  Nisbah - tali pengikat
Hikmat  =  Hikmat - 
Hilman  =  Kesopanan - kesabaran
Hilmi  =  Kesopanan - kesabaranku
Hisyam  =  Kemurahan hati - 
Hisyamuddin  =  Kemurahan agama - 
Hud  =  Nama Nabi - 
Hulwan  =  Kebajikan - balasan upah
Humaidi  =  Kepujianku - 
Husain  =  Yang cantik - yang elok
Husain  =  Benteng pertahanan - 
Husaini  =  Kebaikanku - kecantikanku
Huzaifah  =  Nama sahabat - pukulan lemparan
Humam  =  Yang mulia - pahlawan berani

AWALAN I

Ibrahim  =  Nama Nabi - 
Ibtisam  =  Senyuman - 
Idraki  =  Kefahamanku - 
Idris  =  Nama Nabi - 
Ihsan  =  Kebaikan - 
Ijlal  =  Penghormatan - kekuatan
Ikhwan  =  saudara - 
Ikhtiaruddin  =  Pilihan agama - 
Ilmam  =  Pengetahuan - 
Ilyas  =  Nama Nabi - 
Ilyasa'  =  Nama Nabi - 
Ikhtiari  =  Pilihanku - 
Iqbal  =  Kunjungan - Tampilan
Irsyad  =  Petunjuk - 
Irsyaduddin  =  Petunjuk agama - 
Ishak  =  Nama Nabi - 
Iskandar  =  Nama seorang raja - 
Islam  =  Penyerahan - 
Ismail  =  Nama Nabi - 
Iyad  =  Sokongan - kekuatan
Iyas  =  Yang mengecewakan lawan - pemberian
Iylia'  =  Nama Nabi - 
Insyirah  =  Kelegaan - kelapangan
Izdiyad  =  Pertambahan - 
Izdihar  =  Perkembangan - kemajuan
Iffat  =  Maruah - Kehormatan diri
Isam  =  Pemeliharaan - perjanjian
Iz'aan  =  Kepatuhan - 
Iffat  =  Maruah - kehormatan diri
Ifwat  =  Yang terbaik - 
Ikrimah  =  Nama Nabi - 
Adabi  =  kesopananku - 
Isamuddin  =  Pemeliharaan - Pegangan agama
'Imadi  =  Sokonganku - 
'Imaduddin  =  Tiang agama - 
'Imran  =  Kemajuan - pembangunan
'Irfan  =  Perkenalan - pengakuan
Ismat  =  Pemeliharaan - berdaya menjauhkan diri dari maksiat
'Iyadh  =  Gantian - Pengganti
'Iwadh  =  Gantian - Pengganti
'Izzat  =  Kemuliaan dan kekuatan agama - 
'Izzuddin  =  Kemuliaan dan kekuatan agama - 
'Izzul Islam  =  Kemuliaan dan kekuatan Islam - 

AWALAN J

Ja'afar  =  Anak sungai - 
Jabir  =  Yang berkeadaan baik - yang melegakan hati
Jabran  =  Pengganti - pembetul
Jabrullah  =  Pertolongan Allah - 
Jabri  =  Pertolonganku - keredhaanku
Jafni  =  Kawalanku dari kejahatan - 
Jailam  =  Bulan purnama - 
Jailani  =  Nisbah - 
Jalal  =  Kermuliaan - keagungan
Jalaluddin  =  Kebesaran dan kemuliaan agama - 
Jalaa'  =  Keterangan kelegaan - 
Jali  =  Yang terang yang nyata - 
Jamal  =  Kecantikan - 
Jamali  =  Kecantikanku - 
Jamaluddin  =  Keindahan agama - 
Jamalullail  =  Keindahan malam - 
Jamil  =  Yang cantik - 
Jamri  =  Perhimpunanku - 
Jarir  =  Yang menarik - yang memandu
Jaudat  =  Kebaikan - keelokkan
Jauhar  =  Permata - 
Jauhari  =  Permataku - 
Jauzi  =  Nisbah - 
Jawad  =  Pemurah - dermawan
Jilani  =  Persiaranku - 
Jiwari  =  Jaminanku - keamananku
Jauni  =  Putih - siang
Jazil  =  Yang besar - yang banyak
Jazli  =  Yang fasih - 
Jubair  =  Pertolongan - keredhaan
Juwaini  =  Siang - putih
Jufri  =  Keluasan - yang ditengah
Juma'at  =  Hari Jumaat - 
Juman  =  Mutiara - 
Jumani  =  Mutiaraku - 
Junaid  =  Askar - negeri
Junaidi  =  Perajuritku - negeriku
Jurjani  =  Nisbah - 
Juwaidi  =  Keelokanku - 
Jad  =  Yang bersungguh-sungguh - 
Jadulhaq  =  Jalan kebenaran - 
Jazlan  =  Yang riang gembira - 
Jazali  =  Kerianganku - 
Jazuli  =  Pembesar - nisbah
Jahid  =  Yang berusaha - yang bersungguh-sungguh
Jahir  =  Yang cantik - yang bersuara lantang
Jihad  =  Perjuangan kerana mempertahankan agama - 

AWALAN K

Kalmani  =  Yang fasih - yang baik percakapannya
Kailani  =  Nisbah - 
Kaisan  =  Yang bijak - 
Kamal  =  Kesempurnaan - 
Kamaluddin  =  Kesempurnaan agama - 
Kamil  =  Yang sempurna - 
Kauthar  =  Nikmat yang banyak - 
Kazim  =  Yang menahan marah - 
Kafil  =  Penjamin - 
Adhwa'  =  cahaya - 
Karami  =  Kemuliaanku - 
Karim  =  Yang mulia - 
Kuram  =  yang mulia - 
Khabir  =  Yang pakar yang berpengalaman - 
Khair  =  Kebajikan - yang baik
Khairi  =  Kebaikanku - 
Khairani  =  kebaikanku - kebajikanku
Khairuddin  =  Sebaik-baik agama - 
Khairulanam  =  sebaik-baik manusia - 
Khairulanwar  =  Sebaik-baik cahaya - 
Khairuzzaman  =  Sebaik-baik masa - 
Khalaf  =  Anak yang soleh - 
Khaladi  =  akalku - 
Khaldun  =  Kekekalan - 
Khalid  =  Yang kekal - 
Khalifah  =  Wakil. Pengganti - 
Khalil  =  Sahabat yang khusus - yang istimewa
Khalis  =  Yang bersih - suci
Khamis  =  Hari Khamis - 
Khattab  =  Yang banyak berpidato - 
Khatib  =  Pemidato - pensyarah
Khuldi  =  Kekekalanku - 
Khumaini  =  Nisbah - ramalan
Khuwailid  =  Yang kekal - 
Khuwarizmi  =  Nisbah - 

AWALAN Q

Qabus  =  Yang kacak - 
Qamari  =  Bulanku - 
Qamaruddin  =  Bulan agama - 
Qamarul Arifin  =  Bulan orang 'arif - 
Qamaruzzaman  =  Bulan masa - 
Qamarul Islam  =  Bulan Islam - 
Qandil  =  Pelita - 
Qairawani  =  Nisbah - 
Qasim  =  Pembahagi - peneliti
Qasiem  =  Yang cantik - 
Qastalani  =  Nisbah - 
Qarar  =  Ketetapan - asas
Qatadah  =  Nama sahabat - 
Qawiem  =  Yang lurus - 
Qiwamuddin  =  Asas agama - 
Qurtubi  =  Nisbah - 
Qusyairi  =  Nisbah - hujan
Qutaibah  =  Nama Tabi'e - 
Qutub  =  Ketua - asas
Qutbuddin  =  Asas agama - 
Qutbul Islam  =  Asas Islam - 
Qutbi  =  Ketuaku - asasku

AWALAN L

Labib  =  Yang cerdik - yang berakal
Labiq  =  Yang cerdik dan bersopan - 
Lam'aani  =  Kegemilanganku - 
Latif  =  Yang lemah lembut - yang bersopan
Lubab  =  Pilihan yang bersih - 
Lujaini  =  Perak - keputih-putihan
Lutfi  =  lemah lembutku - kesopananku
Liwauddin  =  Panji agama - 
Liwaunnasri  =  Panji kemenangan - 
Luqman  =  Nama Nabi - 
Lut  =  Nama Nabi - 

AWALAN M

Ma'mun  =  Yang aman - 
Ma'an  =  Yang mudah - 
Ma'sum  =  Yang terpelihara - 
Mabrur  =  Yang berkebajikan - 
Qutbuddin  =  Asas agama. - 
Qutbul Islam  =  Asas Islam. - 
Qutbi  =  Ketuaku - asasku.

AWALAN L

Labib  =  Yang cerdik - yang berakal
Labiq  =  Yang cerdik dan bersopan santun. - 
Lam'aani  =  Kegemilanganku - gemerlapanku.
Adib  =  yang berpengetahuan - 
Latif  =  Yang lemah lembut - yang bersopan.
Lubab  =  Pilihan yang bersih. - 
Lujaini  =  Perak - keputih-putihan.
Lutfi  =  Lemah lembutku - kesopananku.
Liwauddin  =  Panji agama. - 
Liwaul Islam  =  Panji Islam. - 
Liwaunnasri  =  Panji kemenangan. - 
Luqman  =  Nama Nabi. - 
Lut  =  Nama Nabi. - 
Ma'mun  =  Yang aman. - 
Ma'an  =  Yang mudah. - 
Ma'sum  =  Yang terpelihara. - 
Mahir  =  Mahir - bijak
Mabrur  =  Yang berkebajikan. - 
Maddah  =  Yang banyak memuji. - 
Madhi  =  Pujianku. - 
Mahdhar  =  Hal menyebut kebaikan orang lain di belakangnya. - 
Mahadhir  =  Hal menyebut kebaikan orang lain di belakangnya. - 
Mahdi  =  Yang dipimpin - yang beroleh hidayat.
Mahlam  =  Kesopanan - 
Mahmud  =  Yang terpuji. - 
Mahfuz  =  Yang terpelihara. - 
Maisarah  =  Kesenangan - kekayaan.
Maisur  =  Yang senang. - 
Maimun  =  Yang diberkati. - 
Majdi  =  Kemuliaanku - kebesaranku.
Makram  =  Yang mulia. - 
Makhzumi  =  Nisbah. - 
Makhluf  =  Yang diberi gantian. - 
Mamduh  =  Yang terpuji. - 
Manaf  =  Ketinggianku - kenaikan.
Mannan  =  Pemurah. - 
Mandub  =  Wakil. - 
Mansur  =  Yang menang - yang mendapat pertolongan.
Marami  =  Cita-citaku - keinginanku
Masrur  =  Yang gembira - 
Mifdhal  =  Yang amat mulia. - 
Mar'ie  =  Yang terpelihara - yang terkawal.
Maududi  =  Yang dikasihi - 
Mawardi  =  Air mawarku - 
Masyhur  =  Yang terkenal - 
Munajat  =  Bisikan doa - 
Munaji  =  Yang berdoa - 
Munawwar  =  Yang bercahaya - 
Munib  =  Yang bertaubat - 
Misbah Munir  =  Pelita yang menyinari. - 
Munir  =  Yang menerangi - 
Munjid  =  Yang memberi pertolongan - penyahut seruan
Mit'aa'  =  Dermawan. - 
Miqdam  =  Yang berani. - 
Muntakhab  =  Yang dipilih - yang dilantik
Munzir  =  Yang memberi ingatan - amaran
Mu'ammar  =  Yang panjang umur - 
Murad  =  Yang diingini - yang dikehendaki
Murtadha  =  Yang redha - 
Mu'az  =  Yang dilindungi - nama sahabat.
Musa  =  Nama Nabi - 
Mubarak  =  Yang diberkati. - 
Musaiyar  =  Yang dikendalikan oleh Allah - 
Muslih  =  Yang memulihkan - yang memperbaiki
Mubin  =  Yang nyata - yang terang.
Muslihin  =  Yang memulihkan - yang memperbaiki
Muslihuddin  =  Pemulih agama - 
Mudrikah  =  Yang kuat kefahamannya. - 
Muslim  =  Yang menyerah diri kepada Allah - 
Mustafa  =  Yang terpilih - 
Mustanir  =  Yang bersinar - 
Mustaqim  =  Yang lurus - 
Mutammim  =  Yang menyempurnakan - 
Mutie'  =  Yang taat - 
Muhaimin  =  Yang berkuasa - yang memelihara dan mengawal.
Mutawalli  =  Yang mengurus - yang mengendali
Muhammad  =  Yang terpuji. - 
Muttalib  =  Yang menuntut dari masa kesemasa - 
Muzhaffar  =  Yang beroleh kemenangan - 
Muharram  =  Bulan Muharram. - 
Muhsan  =  Yang terpelihara kehormatannya. - 
Nasri  =  Pertolonganku - 
Nasruddin  =  Pertolongan Agama - 
Muhsin  =  Yang membuat kebaikan dan ihsan. - 
Nasrullah  =  Pertolongan Allah - 
Nasrun  =  Pertolongan - 
Muhtaram  =  Yang dihormati. - 
Nasrulhaq  =  Pertolongan kebenaran - 
Nawawi  =  Nisbah - 
Nasyit  =  Yang cergas - 
Muhajir  =  Yang berhijrah. - 

AWALAN N

Nawi  =  Ketua - 
Naufal  =  Pemurah - dermawan
Nasyat  =  Kecergasan - 
Nazih  =  Yang bersih - yang suci
Nazim  =  Penyajak - 
Nazmi  =  Keindahanku - bintangku
Muhibbuddin  =  Pencinta agama. - 
Nikmat  =  Nikmat - 
Nikmatullah  =  Nikmat Allah - 
Nizamuddin  =  Peraturan agama - 
Nizar  =  Yang memerintah - 
Nu'aim  =  nikmat - 
Nufail  =  Pemberian - hadiah
Mujahid  =  Pejuang yang berhijra - 
Nujaid  =  Keberanian - 
Nu'man  =  Kebaikan - kenikmatan
Nuri  =  Cahayaku - 
Nuruddin  =  Cahaya agama - 
Nurulhaq  =  Cahaya kebenaran - 
Nurul Islam  =  Cahaya Islam - 
Nur Hidayat  =  Cahaya petunjuk - 
Nabih  =  Yang cerdas - yang masyhur
Nabil  =  Yang cerdik - yang mulia
Nadawi  =  Nisbah] - 
Nadhir  =  Yang berseri-seri - 
Nadiy  =  Pemurah - 
Nadzir  =  Pegawai - pemeriksa
Nafie'  =  Yang bermanfaat - 
Nafis  =  Yang bernilai - 
Nuh  =  Nama Nabi - 
Nujaid  =  Keberanian - bantuan.
Muhtaram  =  Yang dihormati - 
Muhibbuddin  =  Pencinta agama - 
Mujahid  =  Pejuang berjihad kerana agama - 
Mujtaba  =  Yang terpilih - 
Mujtahid  =  Yang tekun dan rajin - 
Mujibuddin  =  Penyahut seruan agama - 
Mujibur Rahman  =  Penyahut seruan Allah Yang Maha Pengasih - 
Mui'nuddin  =  Pembela agama - 
Mui'zuddin  =  Yang memuliakan agama - 
Mukahhal  =  Yang cantik - 
Mukhtar  =  Yang terpilih - yang memilih

AWALAN O

Omar  =  Yang memakmurkan - yang mendiami
Onn  =  Pertolongan - bantuan
Othman  =  Yang tekun - nama Sahabat

AWALAN R

Rabbani  =  yang arif dan soleh - 
Radhi  =  Yang rela - yang redha
Ra'fat  =  Belas kasihan - 
Rafi'  =  Yang meninggikan - 
Rafid  =  Pembantu - pemberi
Rafie'  =  Yang tinggi - dan mulia
Rafiq  =  Teman - 
Rafi'uddin  =  Penjulang agama - 
Rahimi  =  Kesayanganku - 
Rahmat  =  Rahmat - belas kasihan
Raid  =  Ketua - pemandu
Raimi  =  Kelebihanku - 
Rais  =  Ketua - 
Raiyan  =  Yang puas - yang tidak dahaga
Rajab  =  Bulan Rejab - 
Rajaie  =  Harapanku - 
Rajaa'  =  Harapan - 
Raji  =  Yang mengharap - 
Rakin  =  yang bersopan dan berfikiran wajar - 
Ramadhan  =  Bulan Ramadhan - 
Ramli  =  Penghalusanku - ketelitianku
Ramzi  =  Lambangku - 
Rasin  =  Yang wajar - yang kukuh
Rasmi  =  Lukisanku - yang rasmi
Rasyad  =  Pertunjuk - 
Rasydan  =  Pertunjuk - 
Rasyid  =  Yang mendapat petunjuk dan yang lurus - 
Rawi  =  Yang sihat akal dan badan - 
Rawiyani  =  Keindahanku - 
Razi  =  Nisbah - 
Razin  =  Yang tenang yang wajar - yang sopan
Ridha  =  Keredhaan - 
Ridhauddin  =  Keredhaan agama - 
Ridhwan  =  Keredhaan - 
Rif'at  =  Kemuliaan - ketinggian darjat
Rifa'at  =  Kemuliaan - ketinggian darjat
Rifa'ie  =  Yang tinggi darjah - yang mulia
Rifaa'  =  Persetujuan - 
Rifaie  =  Persetujuanku - kesesuaianku
Rifdi  =  Pertolonganku - Pemberianku
Riyadh  =  Taman - kebun
Rukaini  =  Kekuatanku - ketahananku
Ruknuddin  =  Tiang - ketahanan agama
Ruslan  =  Utusan - 
Rusli  =  Utusanku - 
Rusydi  =  Kecerdikanku - kelurusanku
Rusyduddin  =  Kelurusan agama - petunjuk
Ruzaini  =  Tempat ketenteramanku - 

AWALAN S

Saad  =  Kebahagiaan - 
Sa'di  =  Kebahagiaanku - 
Sa'aduddin  =  Kebahagiaan agama - 
Sa'dan  =  Kebahagiaan - 
Sa'dun  =  Kebahagiaan - 
Sabar  =  Kesabaran - 
Sabiq  =  Yang terkemuka - yang mendahului
Sabir  =  Yang sabar] - 
Sabqi  =  Pendahuluanku - keutamaanku
Sabran  =  Yang sabar - 
Sabur  =  Penyabar - 
Sadad  =  Kelurusan - ketetapan
Sadari  =  Kepimpinanku - kemajuanku
Sadat  =  Ketua - pemimpin
Sadid  =  Yang lurus - yang tepat
Sadiduddin  =  Kelurusan agama - 
Sadiq  =  Yang berkata benar - 
Sadiy  =  Yang baik hati - yang berbudi
Sadruddin  =  Pemimpin agama - 
Safiy  =  Sahabat yang ikhlas - 
Safiuddin  =  Kesucian agama - 
Safwan  =  Yang bersih yang ikhlas - 
Safwat  =  Kebersihan - keikhlasan
Sahal  =  Yang mudah - yang senang
Sahlan  =  Yang mudah - yang senang
Sahli  =  Kemudahanku - 
Saib  =  Yang betul - 
Sa'id  =  Yang bahagia - 
Sayyid  =  Ketua - pemimpin
Sayyidi  =  Ketuaku - 
Sa'idun  =  Yang bahagia - 
Saifuddin  =  Pedang agama - 
saiful Islam  =  Pedang Islam - 
Saifullah  =  Pedang Allah - 
Sakan  =  Keberkatan - rahmat
Sakani  =  Keberkatanku - rahmatku
Sakhawi  =  Kemurahan hati - nisbah
Salahuddin  =  Kebaikan agama - 
Salam  =  kesejahteraan - 
Salamat  =  Kesejahteraan - 
Sali  =  Penghibur - 
Salih  =  Yang baik - 
Salihin  =  Yang baik - 
Salim  =  Yang sejahtera - 
Salman  =  Yang sejahtera - yang selamat
Samahat  =  Kemaafan - kebaikan hati
Sam'aan  =  Pendengtaran - 
Sami  =  Yang Tinggi - yang mulia
Samih  =  Pemaaf - yang baik hati
Samir  =  Rakan mesra - 
Sam'oun  =  Pendengaran - 
Sanad  =  Sandaran - tempat bergantung
Sanhaji  =  nisbah - 
Sanim  =  Yang tinggi darjat - 
Saniy  =  Yang tinggi kedudukannya - 
Sanusi  =  Nisbah - 
Sarkhawi  =  Nisbah - 
Sariy  =  Yang pemurah lagi mulia - 
Sariyan  =  Yang pemurah lagi mulia - 
Sa'atari  =  Yang mulia - yang berani
Sa'ud  =  Yang bahagia - 
Sayuti  =  Nisbah - 
Siddiq  =  Yang membenarkan - 
Sidqi  =  Kebenaranku - 
Silmi  =  Kedamaiaanku - 
Sima  =  Tanda - gaya
Simia  =  Tanda - keindahan
Sinwan  =  Kembar - 
Siraj  =  Pelita - 
Sirajuddin  =  Pelita agama - 
Sirhan  =  Berani - 
Sirin  =  Nama seorang Tabi'e - 
Su'aidi  =  Kebahagiaanku - 
Subaih  =  Subuh - 
Subhi  =  Subuhku - 
Subuki  =  Nisbah] - 
Sufi  =  Ahli Tasawwuf - 
Sufyan  =  Nama sahabat - debu tanah
Suhaib  =  Putih kemerahan - nama sahabat
Suhail  =  Senang - mudah
Suhaili  =  Kemudahanku - 
Suhair  =  Yang berjaga - 
Suhaimi  =  Nisbah - kehitaman
Sulaim  =  Yang sejahtera - 
Sulaiman  =  Nama Nabi - yang sejahtera
Sulaimi  =  Kesejahteraanku - 
Sulhi  =  Kedamaianku - 
Sumsuman  =  Yang lemah lembut - 
Sulwan  =  Ketenteraman - kelegaan
Sururi  =  kegembiraanku - 
Suwadi  =  Rahsiaku - 
Sya'rani  =  Nisbah - 
Sya'ban  =  Bulan Sya'ban - 
Syabil  =  Yang besar dalam kesenangan - 
Syadad  =  Yang perkasa - 
Syafa'at  =  Pembelaan - pertolongan
Syafi'ie  =  Pembelaku - nisbah
Syafiq  =  Penyayang - 
Syahamah  =  Kemuliaan - kebijaksanaan
Syahmi  =  Yang mulia - yang bijak
Syahir  =  Yang masyhur - 
Syahiran  =  Yang terkenal - 
Syahin  =  Tiang neraca - 
Syahrastani  =  Nisbah - 
Syakir  =  Pengenang budi - yang bersyukur
Syamim  =  Keharuman - 
Syamsuddin  =  Matahari agama - 
Syamsuzzaman  =  Matahari masa - 
Syamsi  =  Matahariku - 
Syaraf  =  Kemuliaan - 
Syarafuddin  =  Kemuliaan agama - 
syarbini  =  Nisbah - 
Syarif  =  Yang mulia - 
Syarifuddin  =  Yang mulia agama - 
Sya'rawi  =  Nisbah - 
Syarqawi  =  Nisbah kepada Timur - 
Syatbi  =  Yang tinggi - yang cantik
Syatibi  =  Nisbah yang cantik - 
Syukani  =  Nisbah kekuatan - 
Syaukat  =  Kekuatan - 
Syawal  =  Bulan syawal - 
Syazali  =  Nisbah - 
Syazani  =  Kecergasanku - 
Syazwan  =  Harum kasturi - 
Syazwi  =  keharumanku - 
Syimir  =  Yang bertekad - 
Syirazi  =  Nisbah kepada Syiraz - 
Syibli  =  Nisbah anak singa - 
Syihabuddin  =  Bintang agama - 
Syinnawi  =  Nisbah - 
Syu'aib  =  Nama Nabi - 
Syu'bah  =  Nama sahabat - cabang
Syubrawi  =  Nisbah - 
Syukur  =  Kesyukuran - 
Syuraih  =  Kelegaan - kelapangan
Syukri  =  Kesyukuranku - 
Syuhrabil  =  Nama Sahabat - 
Syuwari  =  Kecantikanku - perhiasanku

AWALAN T

Tabani  =  Kebijaksanaanku - 
Tabarani  =  Nisbah - 
Tabari  =  Nisbah - 
Tabin  =  Yang cerdik - 
Taha  =  Nama Nabi - 
Tahawi  =  Nisbah - 
Tahir  =  Yang bersih - 
Taib  =  Yang baik - 
Taimiyah  =  Nisbah - 
Tajuddin  =  Mahkota agama - 
Tajuzzaman  =  Mahkota masa - 
Tal'at  =  Ketinggian - pucuk
Talal  =  Keindahan - kegembiraan
Talhah  =  Nama sahabat - anak pokok
Talib  =  Penuntut - 
Tamam  =  Kesempurnaan - 
Tamim  =  Yang sempurna - 
Tamimi  =  Yang sempurna - 
Tamamulqamar  =  Bulan purnama - 
Tamrin  =  Latihan - 
Taqiuddin  =  Yang bertaqwa - 
Tariq  =  Bintang subuh - yang mengetuk
Tasnim  =  air diSyurga yang mengalir dari atas - 
Taufiq  =  Pertolongan - 
Tawadhu'  =  Perendahan diri - 
Tirmuzi  =  Nisbah - 
Tiftazani  =  Nisbah - 
Tihami  =  Nisbah - 
Tibyan  =  Penerangan - 
Tilimsani  =  Nisbah - 
Tiryaq  =  Penawar bagi racun - geliga
Thabat  =  Ketabahan - 
Thabati  =  Ketabahanku - 
Thabit  =  Yang tabah - 
Thariy  =  Yang kaya - 
Tharwan  =  Yang kaya - 
Tharwat  =  Kekayaan - 
Thaqib  =  Yang bijak - yang masyhur
Thaqif  =  Yang bijak dan cepat faham - 
Thubat  =  Pahlawan yang berani - 

AWALAN U

Ubaid  =  Hamba - nama sahabat
'Ubadah  =  Ibadah - nama sahabat
'Ukasyah  =  Labah-labah - nama sahabat
'Ubaidullah  =  Hamba Allah - 
'Umar  =  Yang memakmurkan - nama sahabat
'Umaiyah  =  Nama sahabat - 
'Urabi  =  Kearaban - beresemagat arab
'Urwah  =  Tangkai - pegangan
Usaid  =  Yang berani - 
Usamah  =  Yang berani - 
Uthman  =  Yang rajin - dan gigih
Utaibah  =  Persimpangan - teguran sahabat

AWALAN W

Waki  =  Yang kuat - 
Wajdi  =  Kesayanganku - 
Wajih  =  Yang terkemuka - 
Wajihuddin  =  Yang terkemuka pada agama - 
Walid  =  Kelahiran - yang dilahirkan
Waliuddin  =  Pembela agama - 
Waqar  =  Kketenangan dan sopan santun - 
Waqiuddin  =  Pemelihara agama - 
Waqur  =  Yang tenang - 
Wardi  =  Bunga mawarku - 
Warid  =  Yang berani - 
Wasim  =  Yang kacak - cantik
Wasil  =  Penyambung - penghubung

AWALAN Z

Zabad  =  Keharuman kasturi - 
Zabadi  =  Keharumanku - 
Zabidi  =  Yang memberi - yang membuat mentega
Zahab  =  Emas - 
Zabir  =  Yang pintar - yang kuat
Zahabi  =  Emasku - 
Zahi  =  Yang gilang gemilang - 
Zahid  =  Yang berzuhud - 
Zahir  =  Yang cantik berseri - 
Zahier  =  penolong - pembela
Zahiruddin  =  Penolong - pembela agama
Zahhar  =  Yang sangat bergemerlapan - 
Zahil  =  Yang tenang hati - 
Zahran  =  Yang cantik dan berseri - 
Zaid  =  Pertambahan - kelebihan
Zaidan  =  Yang bertambah - yang berlebihan
Zaidani  =  Yang bertambah - 
Zaini  =  Perhiasanku - 
Zakaria  =  Nama Nabi - 
Zaki  =  Yang cerdik - yang harum.
Zaki  =  Yang baik - yang suci.
Zakir  =  Yang berzikir - yang mengenang.
Zakur  =  Yang banyak berzikir - yang kuat ingatan.
Zakwan  =  Yang cerdik - yang harum.
Zainuddin  =  Perhiasan agama. - 
Zainulabidin  =  Perhiasan orang yang beribadat. - 
Zainulariffin  =  Perhiasan orang yang arif. - 
Zainun  =  Perhiasan. - 
Zami'  =  Yang berani dan gigih. - 
Zamir  =  Yang cantik. - 
Zamzam  =  Air Zamzam - 
Zayan  =  Yang cantik. - 
Zayani  =  Yang cantik. - 
Zarkasyi  =  Nisbah. - 
Zawawi  =  Nisbah - sudut.
Zawir  =  Ketua - pemimpin.
Zahin - - Yang cerdik. - 
Zihni  =  Kefahamanku - kekuatan akalku.
Zikri  =  Ingatanku - kenanganku.
Zimam  =  Pemimpin - teraju.
Ziyad  =  Pertambahan - kelebihan.
Ziyan  =  Perhiasan. - 
Zubaidi  =  Pemberianku - pilihanku yang terbaik.
Zubair  =  Yang gagah perkasa - yang pintar.
Zufar  =  Ketua - yang berani
Zuhaili  =  Yang tenang hati. - 
Zuhair  =  Yang berseri - bunga.
Zuhairi  =  Yang berseri - bungaku.
Zuhdi  =  Zuhudku - kebencianku kepada dunia .
Zuhrah  =  Kecantikan yang menarik - keputihan yang cantik.
Zuhri  =  Kecantikanku. - 
Zuhnun  =  Yang cerdik. - 
Zulfadhli  =  Yang mempunyai kelebihan. - 
Zulfaqar  =  Nama pedang Nabi Muhammad. - 
Zulhilmi  =  Yang mempunyai kesabaran dan kesopanan. - 
Zulhusni  =  Yang mempunyai kebaikan dan kecantikan - 
Zuljamaj  =  Yang mempunyai kecantikan. - 
zulkamal  =  Yang mempunyai kesempurnaan. - 
Zulkaram  =  Yang mempunyai kemuliaan' - 
Zulqarnain  =  Nama seorang raja. - 
Zulkifli  =  Nama Nabi. - 
Zulmajdi  =  Yang mempunyai kemuliaan. - 
Zunnun  =  Gelaran Nabi Yunus. - 
Zunnur  =  Yang bercahaya. - 
Zunnurain  =  Yang mepunyai dua cahaya - 
Zulwaqar.  =  Yang mempunyai ketenangan - kesopanan.

Post a Comment

© Ranah Islam. All rights reserved. Developed by Jago Desain