Cinta dan Mencintai Allah

Cinta dan Mencintai Allah- Cinta kepada Allah adalah diatas segala-galanya. Sehingga haruslah dipahami hakikat dan keutamaan mencintai Allah serta bagaimana mewujudkan perasaan cinta kepada-Nya.
Lalu seperti apa orang-orang yang di cintai Allah???

Berikut uraiannya:

Allah Subhannahu wa Ta'ala  mencintai dan dicintai. Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah: 54, yang artinya:

 "Maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai Allah."

Mereka yang dicintai Allah Subhannahu wa Ta'ala  : 

Baca juga : Membangun Cinta Allah
a. Attawabun (orang-orang yang bertau-bat), Al-Mutathahhirun (suka bersuci), Al-Muttaqun (bertaqwa), Al-Muhsinun (suka berbuat baik) Shabirun (bersabar), 

b. Orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam satu barisan seakan-akan mereka satu bangunan yang kokoh. 

c. Orang yang berkasih-sayang, lembut kepada orang mukmin. Orang yang menampakkan izzah/kehormatan diri kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir. 

d. Orang yang berjihad (bersungguh-sungguh) di  jalan Allah. 

e. Orang yang tidak takut dicela manusia karena beramal dengan sunnah. 

f. Orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah setelah menyelesaikan ibadah wajib. 
Baca juga : Cobaan bentuk kasih sayang Allah

     CARA - CARA untuk MENDAPATKAN CINTA ALLAH SWT :

1.  Membaca Al-Qur'an dengan memikirkan dan memahami maknanya. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala  dengan ibadah sunnah setelah menyelesaikan ibadah yang wajib. 

2.  Selalu mengingat Allah Subhannahu wa Ta'ala , baik dengan lisan, hati maupun dengan anggota badan dalam setiap keadaan. 

3.  Lebih mengutamakan untuk mencintai Allah Subhannahu wa Ta'ala  daripada dirinya ketika hawa nafsunya menguasai dirinya. 

4.  Memahami dan mendalami dengan hati tentang nama dan sifat-sifat Allah. 

5.  Melihat kebaikan dan nikmatNya baik yang lahir maupun yang batin.

6.  Merasakan kehinaan dan kerendahan hati di hadapan Allah. 

7.  Beribadah kepada Allah pada waktu sepertiga malam terakhir (di saat Allah turun ke langit dunia) untuk bermunajat kepadaNya, membaca Al-Qur'an, merenung dengan hati serta mempelajari adab dalam beribadah di hadapan Allah kemudian ditutup dengan istighfar dan taubat. 

8.  Duduk dengan orang-orang yang memiliki kecintaan yang tulus kepada Allah dari para ulama dan da'i, mendengar-kan dan mengambil nasihat mereka serta tidak berbicara kecuali pembicaraan yang baik.

9.  Menjauhi/menghilangkan hal-hal yang menghalangi hati dari mengingat Allah Subhannahu wa Ta'ala . 

Post a Comment

© Ranah Islam. All rights reserved. Developed by Jago Desain